Doğu karadenizin incisi Rize

1400'lü yılların ortalarına kadar tüm Doğu Karadeniz yöresine olduğu gibi Hemşin coğrafyasına da Kıpçak ve Kuman Türklerinin yerleştirildiği bilinmektedir.

1461 yılında Osmanlı Devletinin Trabzon Rum İmparatorluğunu fethetmesi ile birlikte Hemşin bölgesi de Osmanlı'ya dâhil olmuştur. 1481 tarihli Tapu Tahrir Defterlerin de Hemşin bölgesinin zeamet olduğu ve Zaim olarak başında Karaca Nişi adlı kişinin bulunduğu görülmektedir. ( Zeamet ; Osmanlı İmparatorluğu toprak düzeninde yıllık geliri 20.000 akçeyle 100.000 akçe arasında olan topraklar ve bu topraklardan alınan vergidir. Eyalet merkezlerinde oturan üst düzey yöneticilere verilirdi. )

1876 tarihli Trabzon Vilayet Salnamesi ‘ne göre Hemşin'in 43 köyü bulunmakta, bunların sadece 9'u bugün ki Hemşin sınırları dâhilindedir. Bu 9 köy, Gumno, Bodollu, Tezina, Zuğa-Ortaköy, BADARA, Saneva, Tepan, Nefs-i Zuğa ve Sağırlı adlı köylerdir. Bu köylerin toplam nüfusu 1485'tir.

1924 yılında Hemşin bucak statüsünde Pazar'a bağlandı. 1990 yılında ise yeniden ilçe konumuna yükseltildi ve günümüze kadar geldi

Badara yaylası da geçmişten bu günümüze yıllardan beri adını aldığı Hemşin’in badara köyünün sakinleri tarafından hayvancılık ve yaylacılık yapmak için kullanılmış, kullanılmaya da devam etmektedir.

Hemşin Dağ evleri; bu bölgedeki tarihi yayla evlerinin onarılması veya yeniden otantik olarak inşa edilmesiyle oluşturulmuştur.


E- Bülten

İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?